Corvette 18 canons

Corvette 18 canons

http://www.baronmodels.com